[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6133
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Covidien llc (Mgr. Martina Ambra)
A8.6.2.1
A75905
4715006133
Právoplatný
31.3.2015 18:18:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP 032015.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_EXCILON.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf statement about DEHP.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf 2011_01071.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf AG62958185_7088_INTR_COVTMP... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf AG62959474_GNRC_IFU Excilon... Iná príloha 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
text/dali A1ZPE_A75905.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf EC G1150274735021.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf TF109.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM ZP 6133.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2015 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5863 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-6133-2015-OK... 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 10.9.2015 10:56:19
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 37 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 6133 Termín: 22.9.2015 Čas: 14.00 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.6.2015 10:43:03
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 25.5.2015 12:40:16
Nezohľadňovaný
prikladam sifrovany vystup
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:47:17
prikladam DoC
Príloha: application/pdf TF109 SJ.pdf
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:46:50
prikladam DoC
Príloha: application/pdf SDG40 SJ.pdf
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:46:18
prikladam EC
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:45:46
prikladam EC
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 9:42:04
prikladam opravene MER
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 9:33:40
.dfm nebolo možné vytvoriť ani po opakovaných pokusoch, hlasilo to neustale chybu a pytalo h eslo, aj po opakovanych pokusoch na roznych pc.
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 2.4.2015 12:02:30
prikladam doklad o uhrade
Príloha: application/pdf Excilon.pdf