[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6130
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Covidien llc (Mgr. Martina Ambra)
A8.6.2.1
A75908
4715006130
Právoplatný
31.3.2015 18:17:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_TELFA AMD1.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf AG62960565_GNRC_IFU TELFA A... Iná príloha 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf AG62960565_GNRC_IFU TELFA A... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf 2011_01071.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf statement about DEHP.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP 032015.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
text/dali A1ZPE_A75908.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf TF109.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
application/pdf EC G1150274735021.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2015 Podpis Mgr. Martina Ambra
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM ZP 6130.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2015 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5862 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-6130-2015-OK... 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 10.9.2015 10:55:04
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 37 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 6130 Termín: 22.9.2015 Čas: 14.00 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.6.2015 10:42:25
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 25.5.2015 12:40:44
Nezohľadňovaný
prikladam sifrovany vystup
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 19:55:53
prikladam stitok
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:44:58
prikladam DoC
Príloha: application/pdf SDG40 SJ.pdf
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:44:29
pikladam DoC
Príloha: application/pdf TF109 SJ.pdf
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:43:59
prikladam EC
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 16:43:36
prikladam EC
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 9:49:55
prikladam opravene MER
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 7.4.2015 9:33:07
.dfm nebolo možné vytvoriť ani po opakovaných pokusoch, hlasilo to neustale chybu a pytalo h eslo, aj po opakovanych pokusoch na roznych pc.
Autor: Mgr. Martina Ambra - Covidien llc 
Zaslal: 2.4.2015 12:03:03
prikladam doklad o uhrade
Príloha: application/pdf Telfa AMD.pdf