[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5963
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management (Peter Augustín)
XB5.4
P82001, P73528, P86522, P88882
4715005963
Právoplatný
27.2.2015 13:13:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_XB5.4_ISOFLEX_TENDRIL... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 27.2.2015 Podpis Peter Augustín
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 27.2.2015 Podpis Peter Augustín
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5533 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S02985-OKCLP-20... 15.4.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky