[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

595
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
DePuy Spine, Inc. (Vladimír Mičieta)
XD1.3
P74426
3712000595
Právoplatný
4.3.2012 15:31:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD1.3 KrcneDlahy2sc -3seg.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XD1.3 KrcneDlahy2sc -3seg.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf CE70830_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf PN_005_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
image/jpeg _XD1.3 Krcne Dlahy 2sc - 3s... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf FTALATY.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 0902-90-016J_SK.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 391 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - DePuy Spine, Inc. 
Zaslal: 7.3.2012 15:24:06
Potvrdenie o platbe
Príloha: application/pdf 595.pdf
Autor: Vladimír Mičieta - DePuy Spine, Inc. 
Zaslal: 4.3.2012 20:36:11
Oprava MER: Uvedenie správnej osoby oprávnenej konať za žiadateľa