[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5876
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic MiniMed, Inc. (Vladimír Mičieta)
D10.1.3
D93590, D93911
4714005876
Právoplatný
8.12.2015 10:10:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy_riadok_IP_Minime... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy_riadok_Guardian ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy_riadok_IP_Minime... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy_riadok_Guardian ... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/msword S_MER IP Minimed 640G SYSTE... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf MER - Studia Trang et al 20... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 2_Declaration of Conformity... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 2014-003-01 Guardian 2 Link... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 8857 rev4_II 3 pumps and in... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 8858 rev4_II3 CGM System_SK... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU Guardian 2 Link.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU Charger MMT-7715 User g... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU IP Minimed 640G_pdf.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf SUKL kod Guardian 2 Link.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf SUKL kod IP 640G.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
image/png MiniMed%20640G[1].png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf phthalates statement 640G_S... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2014 Podpis Vladimír Mičieta
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM ZP 5876.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2015 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6875 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie_S05387-OKCLP-20... 15.7.2016 Detaily
R 6204 2 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie K55_N80.pdf 15.11.2015 Detaily
R 5860 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie_ZP-5876-2015-OK... 15.10.2015 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 30.6.2016 11:37:40
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 30.6.2016 11:08:23
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny D:
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.3.2015 9:32:08
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Vladimír Mičieta - Medtronic MiniMed, Inc. 
Zaslal: 27.2.2015 9:30:25
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup žiadosti - doplnený na základe nefunkčnosti v čase podania žiadosti, ako i upravenej žiadosti.
Príloha: text/dali A1ZPN_D93911.dfm
Autor: Vladimír Mičieta - Medtronic MiniMed, Inc. 
Zaslal: 27.2.2015 9:29:09
Nezohľadňovaný
Upravená žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN
Autor: Vladimír Mičieta - Medtronic MiniMed, Inc. 
Zaslal: 19.2.2015 21:43:50
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o uhrade spravneho poplatku
Príloha: application/pdf 4714005876.pdf