[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

577
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medos International Sárl (Vladimír Mičieta)
XA1.1
P87785
3712000577
Právoplatný
4.3.2012 14:37:27
4.3.2012 14:40:28
Dôvod späť vzatia Zlé zaradenie na portáli. Žiadosť bude znovu odoslaná so správnym zaradením
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XA1.1 Certas s prisl..xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XA1.1 Certas s prisl..docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf CE552745_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
image/jpeg _XA1.1 Certas s prisl.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf FTALATY.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 200569_SK.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 200570_SK.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 206521-0SK-A.pdf Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf PC_163_SK.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6315 S R_STOP application/pdf 577__ spatvzatie.pdf 15.1.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky