[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5723
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
The Spectranetics Corporation (Peter Augustín)
XB14.45.6
P75032
4714005723
Právoplatný
5.12.2014 9:29:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_P75032_XB14.45.6_vyra... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 5.12.2014 Podpis Peter Augustín
text/dali A3SZM_P75032_XB14.45.6_vyra... Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 5.12.2014 Podpis Peter Augustín
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5534 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S02985-OKCLP-20... 15.4.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky