[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

57
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Aesculap AG (PharmDr. Pavol Košč)
XC1.7
P32552, P32553, P32554
3712000057
Právoplatný
29.2.2012 15:41:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Declaration PHTHALATE Hip.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL TEP bedrového kĺbu.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Doc_HIP ENDOPROSTHESES.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok XC1.7 Me... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XC1.7 Metha.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf METHA NC277T.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Plasmacup NH554T.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Isodur_NJ111K.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 858 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Aesculap AG 
Zaslal: 2.3.2012 15:53:50
platba
Príloha: application/pdf 57.pdf