[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5629
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Covidien llc (Martina Ranostajova, Mgr.)
XH2.2
P73831, P89928
4714005629
Právoplatný
3.10.2014 18:17:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie(1).xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 3.10.2014 Podpis Martina Ranostajova, Mgr.
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 3.10.2014 Podpis Martina Ranostajova, Mgr.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5104 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S11061-OKCLP-20... 15.1.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky