[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5505
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ForaCare Suisse AG (PharmDr. Tatiana Garella)
D3
D92825
4714005505
Právoplatný
25.2.2015 10:22:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER analyza pruzky Fora.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyhlasenie o zhode test.pru... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat 17315.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Obal Fora Diamond pruzky.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o ftalatoch For... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU Fora Diamond pruzky.pdf Iná príloha 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok pru... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_D92825.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5505.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.12.2014 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5310 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-5505-2015-OK... 15.4.2015 Detaily
R 5267 2 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie _K34 _N54.pdf 15.2.2015 Detaily
R 5005 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-5505-2014-OK... 15.1.2015 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.3.2015 8:29:00
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 26.11.2014 17:40:55
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - ForaCare Suisse AG 
Zaslal: 1.10.2014 15:02:56
potvrdenie o platbe