[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5498
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ForaCare Suisse AG (PharmDr. Tatiana Garella)
D1.1
D92823
4714005498
Právoplatný
25.2.2015 10:22:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER analyza glukomer DM10.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyhlasenie o zhode ForaCare... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat 17315.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Obal FORA Diamond PRIMA DM1... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o ftalatoch For... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU FORA Diamond PRIMA DM10... Iná príloha 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok FOR... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_D92823.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.9.2014 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5498.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.12.2014 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5306 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-5498-2015-OK... 15.4.2015 Detaily
R 5265 2 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie _K36_ N56.pdf 15.2.2015 Detaily
R 5002 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-5498-2014-OK... 15.1.2015 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.3.2015 8:27:33
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 26.11.2014 17:38:44
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - ForaCare Suisse AG 
Zaslal: 1.10.2014 15:04:01
potvrdenie o platbe