[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5448
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Phonak AG (Lýdia Stanková)
N1.3.1
N93522
4714005448
Právoplatný
25.9.2014 16:27:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Tao Q10 ITE.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
text/dali A1ZPE_N93522.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP - Tao Q10, CIC,ITE... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/pdf MD 2014 str.1.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/pdf MD2014 str.2.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/pdf šúkl kódy 2014.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/pdf MZ ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/pdf Declaration of Conformity_n... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/pdf CE Certificate_+identificat... Iná príloha 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
application/pdf TB platba Tao Q10 ITE.pdf Iná príloha 25.9.2014 Podpis Lýdia Stanková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5448.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.12.2014 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5262 2 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie _K39_N59.pdf 15.2.2015 Detaily
R 5208 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-5448-2014-OK... 15.1.2015 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Štubňová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 26.11.2014 10:09:03
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.