[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5342
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
HMT Medizintechnik GmbH (Mgr. Tomáš Lučanský)
XB7.5, XB7.9
P85536
4714005342
Právoplatný
31.7.2014 12:12:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 31.7.2014 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 31.7.2014 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4911 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S08709-OKCLP-20... 15.10.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky