[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

5326
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
F Care Systems NV (Silvia Jancekova)
XB14.16
P90737
4714005326
Právoplatný
25.2.2015 10:21:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet A1SZME_existujuci riadok.xlsx Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP-kateter-RF.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf CE1639-EVRF.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf CE1639-Sterile-invasive-Pro... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf Declaration of Conformity E... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf Declaration of Conformity E... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf ISO9001-2012.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf ISO13485-2012.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
image/jpeg img001.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
image/jpeg 20130829_144130.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
image/jpeg 20130829_144213.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
image/jpeg Prehlasenie o ftalatoch.jpg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf Manual EVRF_SKok.pdf Iná príloha 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf poplatok.pdf Iná príloha 30.9.2014 Podpis Silvia Jancekova
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM SZM_5326.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 15.12.2014 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5776 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05913-OKCLP-20... 15.7.2015 Detaily
R 5259 2 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie _K42_ N67.pdf 15.2.2015 Detaily
R 5089 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S11061-OKCLP-20... 15.1.2015 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 16.3.2015 16:27:05
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Silvia Jancekova - F Care Systems NV 
Zaslal: 2.3.2015 19:09:00
Podavame opravu vypoctu v MER - (sukl kod P90737, Katéter k termokoagulačnému prístroju EVRF, CR45i)k podanej namietke vzhladom na znizenie ceny zdravotnickej pomocky.
Autor: Katarína Štubňová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.11.2014 8:46:19
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.