[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

459
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Volcano Europe SA/NV (Jana Oslanská)
XB14.30
P86033
3712000459
Právoplatný
29.2.2012 19:25:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost Revolution ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZMN_revolution.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Revolution 45.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_85990_Volcano.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikat_85990_Vo... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_86108_EagleEyePl... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikat_86108_Ea... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_Revolution.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_DoC_Revolution.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf SUKL_KOD_Revolution.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf stitok_Revolution.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_Volcano.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_vyhlasenie_ftalaty_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID459.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.12.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1824 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Oslanská - Volcano Europe SA/NV 
Zaslal: 2.3.2012 15:04:55
Potvrdenie o príjme
Autor: Jana Oslanská - Volcano Europe SA/NV 
Zaslal: 1.3.2012 14:04:34
Prosím o zmenu ceny od výrobcu v časti C žiadosti A1/SZMN (ID 459) z pôvodnej ceny 33105,00 CZK na 26399,52 CZK. Prosím taktiež o zmenu prepočtu na menu EUR z pôvodných 1340,39 na 1068,89.