[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

4546
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ortex spol.s.r.o. (Ján Konečný, Ing.)
J6.1.2
J92669
4714004546
Právoplatný
25.2.2015 10:20:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadosť 015D.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
text/dali A1ZPE_J92669.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
image/jpeg doklad o splnení požiadavie... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ORTEX 015D II.docx Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
image/jpeg ftaláty.jpg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
application/pdf doklad o úhrade.pdf Iná príloha 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
image/tiff sukl.tif Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 17.4.2014 Podpis Ján Konečný, Ing.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 4546.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.12.2014 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5299 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-4546-2015-OK... 15.4.2015 Detaily
R 5256 2 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie _K45_ N66.pdf 15.2.2015 Detaily
R 5157 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-4546-2014-OK... 15.1.2015 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.3.2015 8:18:54
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ján Konečný, Ing. - Ortex spol.s.r.o. 
Zaslal: 23.12.2014 8:34:47
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, posielam upravený medicínsko-ekonomický rozbor s pozdravom Konečný
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 015D.docx
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.11.2014 13:05:30
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií