[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

449
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (Lubos Stollar)
XL1.1
P87339, P87340, P87341
3712000449
Právoplatný
29.2.2012 18:40:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNP XL1.1 A1-SZMN_ziadost (... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER XL1.1 Suprasorb CNP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/pdf sukl suprasorb cnp p1.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/pdf D-E KFE 0573-03.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/pdf 4321_001.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/msword UC39330-01.doc Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/msword G-0974.doc Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/pdf sukl suprasorb cnp p1.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
image/jpeg zhoda.jpg Iná príloha 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNP XL1.1 A1-SZMN_ziadost (... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Lubos Stollar
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword nezaradenie XL_ID449.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.12.2012 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1950 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lubos Stollar - Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 
Zaslal: 2.3.2012 10:45:43
V prilohe posielam potvrdenie platby
Autor: Lubos Stollar - Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 
Zaslal: 2.3.2012 10:44:57
V prilohe posielam doplneny MER
Autor: Lubos Stollar - Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 
Zaslal: 2.3.2012 10:44:15
V prilohe posieolam sifrovany vystup
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm