[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

4445
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Medtronic, Inc. (Pavol Lepey)
XB7.1
P70926
4714004445
Právoplatný
31.3.2014 14:11:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 31.3.2014 Podpis Pavol Lepey
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 31.3.2014 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4014 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S06379-OKCLP-20... 15.7.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky