[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

440
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Biotronik AG (Mgr. Ľubica Debnárová)
XB14.21
P85258
3712000440
Právoplatný
29.2.2012 16:13:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
application/msword S_MER_ZP.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
application/pdf Vyhlasenie_o_zhode.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
application/pdf SUKL_kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
application/pdf Zobrazenie_vyrobku_s_CE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
application/pdf Vyhlásenie výrobcu Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
application/msword Navod_na_pouzitie_PanteraLu... Iná príloha 29.2.2012 Podpis Mgr. Ľubica Debnárová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID440.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.11.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1697 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Ľubica Debnárová - Biotronik AG 
Zaslal: 7.3.2012 10:38:14
Doklad o zaplateni
Príloha: application/pdf BIO_5.pdf