[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

426
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BIOTRONIK SE & Co. KG (Ing. Andrea Bebjaková)
XB3.2
P74303
3712000426
Právoplatný
29.2.2012 15:20:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_žiadost 540 DRT.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP DRT.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf VOZ Lumax 340.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf VOZ Lumax 540.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf SUKL kod Lumax.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Obrázok 340DRT.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Obrázok 540DRT.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie výrobcu Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Lumax.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Lumax-340.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID426.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.11.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1684 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 7.3.2012 15:40:31
opravená žiadosť
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 7.3.2012 15:33:04
doklad o úhrade
Príloha: application/pdf BIO-6.pdf