[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

418
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Baylis Medical Company Inc. (Bc. Eva Janusová)
XB.14.27
P88049
3712000418
Právoplatný
29.2.2012 14:50:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled BaylisA1-SZMN_ziadost.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Baylis - MER_rozbor_ZP-2222... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
application/pdf SUKL_pov.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
image/jpeg Baylis_SUKL.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
application/pdf Bayli_ihly_zhoda.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
application/pdf Baylis_kvalita.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
image/jpeg Baylis_ftalaty_pod.jpg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
application/pdf NRGskw01_navod.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Bc. Eva Janusová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID418.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.12.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1899 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Bc. Eva Janusová - Baylis Medical Company Inc. 
Zaslal: 9.10.2012 19:17:19
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, posielam Vyhlásenie spoločnosti Baylis Medical Company Inc. o nepoužívaní ftalátov pri výrobe produktov.Eva Janusová
Príloha: application/pdf Baylis_ft.pdf
Autor: Bc. Eva Janusová - Baylis Medical Company Inc. 
Zaslal: 2.3.2012 13:17:51
Dobrý deň, posielam potvrdenie o zaplatení
Príloha: image/png MZSRFiab1.PNG
Autor: Bc. Eva Janusová - Baylis Medical Company Inc. 
Zaslal: 2.3.2012 13:16:42
Dobrý deň, posielam úhradu za skupinu zdravotníckych pomôcok Baylis. Prajem Vám pekný deň. S pozdravom Eva Janusová
Príloha: image/png MZSR2.PNG