[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

416
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Terumo Europe N.V. Emerging Market Division (Ing. Tomáš Kramer)
XB9.8
P85121
3712000416
Právoplatný
29.2.2012 14:46:30
3.3.2012 10:11:11
Dôvod späť vzatia Nesprávne uvedený typ návrhu
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost(1).xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/msword S_MER_ZP[1].doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf DOC_Kaname.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf Kód ŠUKL_KANAME.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf KANAME prospekt.PDF Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf KANAME vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf Prehlásenie výrobcu - ceny ... Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf Prehlásenie výrobcu - MER.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Tomáš Kramer
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6316 S R_STOP application/pdf 416__ spatvzatie.pdf 15.1.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky