[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

414
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BEZNOSKA s.r.o. (Ľubica Gáboríková)
XC2.1
P59566
3712000414
Právoplatný
29.2.2012 18:21:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf certif IIb a III preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf zhodaTEP KK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf ŠUKL kody spolu.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
image/jpeg f21.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/msword PL 21 SVL-N femor tibia vlo... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf Ftalat.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 21.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf Doklad úhrada.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/msword 21mer zp.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 877 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ľubica Gáboríková - BEZNOSKA s.r.o. 
Zaslal: 3.4.2012 13:14:48
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Príloha: application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 211.xlsm
Autor: Ľubica Gáboríková - BEZNOSKA s.r.o. 
Zaslal: 3.4.2012 12:45:52
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Príloha: application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 201.xlsm
Autor: Ľubica Gáboríková - BEZNOSKA s.r.o. 
Zaslal: 1.3.2012 15:06:05
Doplnenie zobrazenia zdravotnickej pomocky s oznacenim zhody
Príloha: image/jpeg ce21.jpg