[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

411
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BEZNOSKA s.r.o. (Ľubica Gáboríková)
XC1.15
P54216, P59568, P54217
3712000411
Právoplatný
29.2.2012 18:20:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf certif IIb a III preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf zhodaTEP BK IIb.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf zhodaTEP BK III.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf ŠUKL kody spolu.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
image/jpeg f20.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/msword PL 20 CSB CEP Bipolar CSB v... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf Ftalat.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 20.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/msword 20mer zp.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf Doklad úhrady.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ľubica Gáboríková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 848 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ľubica Gáboríková - BEZNOSKA s.r.o. 
Zaslal: 3.4.2012 13:14:12
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Príloha: application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 201.xlsm
Autor: Ľubica Gáboríková - BEZNOSKA s.r.o. 
Zaslal: 1.3.2012 15:05:28
Doplnenie zobrazenia zdravotnickej pomocky s oznacenim zhody
Príloha: image/jpeg ce20.jpg