[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

4080
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Anika Therapeutics S.r.l. (Ing. Miriam Marčišová)
XD13.1
P80902
4713004080
Právoplatný
11.9.2014 9:54:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_Hyalobar... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
text/dali A1SZMN_Hyalobarrier gel_P80... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP Hyalobarrier gel_P80... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/pdf DoC_Hyalobarrier gel_P80902... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/pdf EC certifikat_Hyalobarrier ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
image/jpeg Identifikacny kod SUKL_Hyal... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
image/jpeg Zobrazenie_Hyalobarrier gel... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
application/pdf Vyhlasenie ftalaty_Hyalobar... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2013 Podpis Ing. Miriam Marčišová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_4080.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3.4.2014 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5522 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02985-OKCLP-20... 15.4.2015 Detaily
R 3833 2 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie _K29_ N48.pdf 15.5.2014 Detaily
R 3782 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-20... 15.4.2014 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.3.2014 9:23:38
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Miriam Marčišová - Anika Therapeutics S.r.l. 
Zaslal: 31.12.2013 13:26:56
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o úhrade správneho poplatku. Ďakujem. S pozdravom. Miriam Marčišová