[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

406
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ITGI Medical Ltd. (Ing. Juraj Mastela)
XB9.3
P86931
3712000406
Právoplatný
29.2.2012 14:10:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost(1).xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP[1].docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/pdf CE Certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/msword Ce Certifikat SK.doc Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/pdf EC_Declaration_of_Conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/msword deklaracia o zhode SK.doc Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/pdf SUKL_kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/pdf Aneugraft_prospekt.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/pdf ITGI_pthalate_free_Aneugraf... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
application/pdf potvrdenie_k_ziadosti_cast_... Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Juraj Mastela
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4554 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S08709-OKCLP-20... 15.10.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 12.5.2014 11:39:45
Nezohľadňovaný
Prikladam opravene MER
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP2[1].docx
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:10:29
Nezohľadňovaný
prikladáme šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:09:14
Nezohľadňovaný
prikladáme štítok
Príloha: image/jpeg image.jpeg
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:08:45
Nezohľadňovaný
prikladáme platný certifikát
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:08:08
Nezohľadňovaný
prikladáme platný certifikát
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:07:34
Nezohľadňovaný
prikladáme platné certifikáty
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:06:57
Nezohľadňovaný
prikladáme opravené MER
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP2[1].docx
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:06:23
Nezohľadňovaný
prikladáme nové ŠUKL rozhodnutie
Príloha: application/pdf kod SUKL.pdf
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 6.5.2014 12:05:41
Nezohľadňovaný
Žiadame o zmenu skupiny z XB9.3 na XB9.2, prikladáme opravenú žiadosť vrátane úpravy nového ŠUKL kódu z dôvodu inovácie produktu.
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 2.3.2012 11:44:07
oprava medicínkso-ekonomického rozboru
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP[1].docx
Autor: Ing. Juraj Mastela - ITGI Medical Ltd. 
Zaslal: 29.2.2012 15:42:43
doklad o zaplateni spravneho poplatku