[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

3931
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Groupe Lépine (PharmDr. Pavol Košč)
XC1.9
P90991, P32553, P32554
4713003931
Právoplatný
31.12.2013 12:38:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SK DOC TrendHip.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf SK Doc_HIP ENDOPROSTHESES.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL Trendhip.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 11.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL TEP bedrového kĺbu.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 11.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Groupe Lepine BBM_CZ Phtala... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 11.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Declaration PHTHALATE Hip.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 11.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
image/jpeg trendhip.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf 3931.pdf Iná príloha 19.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XC1.8 Trendhip.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XC1.8 TrendHip.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2013 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3834 2 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_K28_N47.pdf 15.5.2014 Detaily
R 3641 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-20... 15.4.2014 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Groupe Lépine 
Zaslal: 16.4.2014 11:23:01
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Groupe Lépine 
Zaslal: 16.4.2014 11:22:41
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Groupe Lépine 
Zaslal: 16.4.2014 11:22:22
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti