[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

3863
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
DePuy International Ltd. (Jana KOZLÍKOVÁ)
XD1.11
P70773
4713003863
Právoplatný
22.11.2013 16:36:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD1.11_X01171_Conduit_vyrad... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 22.11.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 22.11.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3407 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-20... 15.1.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky