[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

3782
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Vessix Vascular, Inc. (Juraj Porubský, Mgr.)
XB14.13.1
P91312
4713003782
Právoplatný
3.4.2014 12:32:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER XB14 Vessix2.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf New Appendix 1 - FORM-109.E... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf New CE 578640.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vessix SUKL scan.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Catheter_Labels_PN-40066_re... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Generator_Label_40083RevB[1... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vessix vyhlásenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vessix vyhlásenie ceny.pdf Iná príloha 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vessix kat. návod.pdf Iná príloha 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vessix gen. návod.pdf Iná príloha 30.9.2013 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_3782.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.12.2013 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3697 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-20... 15.4.2014 Detaily
R 3580 2 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie _K22_ N38.pdf 15.2.2014 Detaily
R 3401 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-20... 15.1.2014 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.3.2014 9:34:42
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.11.2013 12:39:46
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Juraj Porubský, Mgr. - Vessix Vascular, Inc. 
Zaslal: 2.10.2013 11:32:51
Doklad o zaplatení správneho poplatku.