[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

370
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ethicon Sarl (Jana KOZLÍKOVÁ)
XH2.3
P65907, P74199
3712000370
Právoplatný
29.2.2012 11:13:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XH2.3N_ziadost.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/msword XH2 3_MER_ZP.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G1091257666028_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G7091057666027_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PE_137_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PE_163_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL_P65907_74199.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
image/jpeg XH2.3.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf P40181P25_SK.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf P40493P05_SK.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf P40552P03_SK.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf P40571P02_SK.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XH_ID370.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.9.2012 Podpis MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1111 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Ethicon Sarl  
Zaslal: 2.3.2012 9:54:35
potrvzení platby
Príloha: application/pdf 370.pdf