[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

358
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ethicon Sarl (Jana KOZLÍKOVÁ)
XJ1.3
P72378
3712000358
Právoplatný
29.2.2012 10:35:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XJ 1.3ziadost.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XJ1.3.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf CE557111_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PG_001_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PG_016_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PG_023_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL_P72380.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/msword GYNECARE PROLIFT foto.doc Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf CAGD45WR.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf P19072H.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf P21071C.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XI,XJ_ID 358.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.12.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1945 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Ethicon Sarl  
Zaslal: 2.3.2012 9:56:40
potrvzení platby
Príloha: application/pdf 358.pdf