[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

338
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Lombard Medical Ltd (Jana Oslanská)
XB9.7
P88745
3712000338
Právoplatný
29.2.2012 18:28:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost Aorfix - c... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZMN_aorfix_konventer.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Aorfix - konventor.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_a_preklad_G11101... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_a_preklad_G71101... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_a_preklad_Aorfix.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf Sukl_kod_Aorfix.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf stitok_Aorfix_converter.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_Aorfix.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_vyjadrenie_LombardM... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4557 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S08709-OKCLP-20... 15.10.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Oslanská - Lombard Medical Ltd 
Zaslal: 2.3.2012 15:10:17
Potvrdenie o úhrade