[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

333
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
LightLab Imaging, Inc. (Jana Oslanská)
XB14.30
P86033
3712000333
Právoplatný
29.2.2012 18:50:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost Dragonfly C... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZMN_dragonflyC7.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Dragonfly C7.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_a_preklad_73918_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_a_preklad_76816_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_a_preklad_76816_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_a_preklad_76816_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikatiso_a_preklad_798... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_a_preklad_C7.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf SUKL_KOD_C7.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
image/jpeg stitok_C7.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_C7.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_vyhlasenie_ftalaty_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID333.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.12.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1825 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Oslanská - LightLab Imaging, Inc. 
Zaslal: 2.3.2012 15:11:53
Potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Oslanská - LightLab Imaging, Inc. 
Zaslal: 1.3.2012 14:13:31
Prosím o zmenu ceny od výrobcu v časti C žiadosti A1/SZMN (ID 333) z pôvodnej ceny 34300,00 CZK na 27352,47 CZK. Prosím taktiež o zmenu prepočtu na menu EUR z pôvodných 1388,78 na 1107,48.