[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

331
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Biosensors Europe SA (Jana Oslanská)
XB9.1
P88912
3712000331
Právoplatný
28.2.2012 19:25:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost Axxess.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Axxess.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857CE03_axxe... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857CE03_prek... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857CE04_Axxe... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857CE04_Axes... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857DE03_Axxe... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857DE03_Axxe... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DOC_Axxess.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_Axxess_preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf SUKL_KOD_AXXESS.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf stitok_Axxess.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_Biosenso... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_Biosenso... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID331.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.12.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1594 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Oslanská - Biosensors Europe SA 
Zaslal: 2.3.2012 14:54:32
potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Oslanská - Biosensors Europe SA 
Zaslal: 2.3.2012 14:26:35
Prikladám potvrdenie o úhrade: Vážený klient, Potvrdzujeme prijatie Vašej požiadavky na hromadný príkaz na úhradu splatný dňa 29.2.2012 z účtu č. 384602763 na celkovú čiastku 920,00 EUR, ktorý obsahuje tieto položky: ====================================================================== Číslo protiúčtu Čiastka VS KS SS ====================================================================== 7000150131/8180 230,00 EUR 3712000331 0000 Správa pre príjemcu 1: Správa pre príjemcu 2: ---------------------------------------------------------------------- 7000150131/8180 230,00 EUR 3712000330 0000 Správa pre príjemcu 1: Správa pre príjemcu 2: ---------------------------------------------------------------------- 7000150131/8180 230,00 EUR 3712000329 0000 Správa pre príjemcu 1: Správa pre príjemcu 2: ---------------------------------------------------------------------- 7000150131/8180 230,00 EUR 3712000322 0000 Správa pre príjemcu 1: Správa pre príjemcu 2: ---------------------------------------------------------------------- Vaša požiadavka bola prijatá dňa 29.2.2012 11:22 hod.