[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

330
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Biosensors Europe SA (Jana Oslanská)
XB9.1
P80529
3712000330
Právoplatný
28.2.2012 19:17:45
29.2.2012 19:08:13
Dôvod späť vzatia ZLÁ ŽIADOSŤ!
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost Biomatrix F... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Biomatrix Flex.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857CE01_BioM... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikat_2116857C... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_2116857DE02_BioM... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikat_2116857D... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_BioMatrixFlex.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_DoC_BioMatrixFlex.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf SUKL_KOD_BioMatrixFlex.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
image/jpeg stitok_BioMatrixFlex.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_Biosenso... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_vyhlasenie_ftalaty_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6184 S R_STOP application/pdf 330_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky