[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

329
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Volcano Europe SA/NV (Jana Oslanská)
XB14.30
P86033
3712000329
Právoplatný
28.2.2012 18:32:49
29.2.2012 19:19:50
Dôvod späť vzatia Zlá žiadosť!
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost Revolution ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Revolution 45.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_85990_Volcano.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikat_85990_Vo... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_86108_EagleEyePl... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikat_86108_Ea... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_Revolution.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_DoC_Revolution.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf SUKL_KOD_Revolution.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf stitok_Revolution.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_Volcano.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_vyhlasenie_ftalaty_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Jana Oslanská
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6185 S R_STOP application/pdf 329_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky