[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

328
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Bard Limited (Ing. Ivan Radosa)
XB10.10, XB10.11
P83806, P83804, P83805
3712000328
Právoplatný
29.2.2012 22:50:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost(1)_cievne p... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost(1)_cievne p... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_cievne protezy BAR... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf CE 01467 BARD PV.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf DoC BARD Vascular Grafts.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf SUKL kod BARD cievne protez... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Zobrazenie ZP Distaflo.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Prehlasenie o ftalatoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Impra,Carboflo navod.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Distaflo navod.pdf Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf CARBOFLO Vascular Grafts_ka... Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf DISTAFLO Bypass Grafts_kata... Iná príloha 29.2.2012 Podpis Ing. Ivan Radosa
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBa_ID328.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.11.2012 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1593 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Ivan Radosa - Bard Limited 
Zaslal: 5.3.2012 16:06:01
doklad o zaplateni
Autor: Ing. Ivan Radosa - Bard Limited 
Zaslal: 1.3.2012 16:37:35
dodatočné zaslanie šifrovaného výstupu zo žiadosti A1-SZMN
Autor: Ing. Ivan Radosa - Bard Limited 
Zaslal: 1.3.2012 16:36:49
zaslanie opravenej žiadosti A1-SZMN