[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

3271
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Auto Tissue Berlin GmbH (Zuzana Veselovska)
XB6.17
P91560
4713003271
Právoplatný
3.4.2014 12:31:33
10.4.2014 8:23:53
Dôvod späť vzatia Chybne podaný návrh
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Žiadosť Matrix záplata.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Rozbor Matrix záplata.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf SUKL kody .pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf Deklaracia zaplaty.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf EC zaplaty, chlopne.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf EN ISO 9001.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf ES vyhlasenie zaplaty.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf ISO zaplaty, chlopne.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf Navod na použitie zaplaty.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf Katalog zaplaty.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf Auto Tissue zaplaty - stito... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf Vyhlasenie ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf uhrada zaplaty.pdf Iná príloha 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 22.8.2013 Podpis Zuzana Veselovska
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_3271.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.12.2013 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3806 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-20... 15.4.2014 Detaily
R 3577 2 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie _K26_ N44.pdf 15.2.2014 Detaily
R 3398 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-20... 15.1.2014 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Veselovska - Auto Tissue Berlin GmbH 
Zaslal: 24.3.2014 12:13:53
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, žiadam o späťvzatie návrhu z dôvodu nesprávneho podania. Ďakujem Veselovská
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.3.2014 9:31:20
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.11.2013 12:42:23
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií