[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

325
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Königsee Implantate GmbH (PharmDr. Pavol Košč)
XD9.1
P59941
3712000325
Právoplatný
29.2.2012 16:14:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok XD9.1 X-... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XD9.1 X-tenz.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Doc_X-tenz.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL X-Tenz.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf S.122.xx.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Pthalate declaration Koenig... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 279 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Königsee Implantate GmbH 
Zaslal: 2.3.2012 14:52:31
platba
Príloha: application/pdf 325.pdf