[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

324
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Fourth Dimension Spine GmbH (PharmDr. Pavol Košč)
XD2.4
P84938
3712000324
Právoplatný
29.2.2012 16:11:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok GSP.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XD2.4 GSP.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Doc_GSP implants.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL GSP System.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf GSP Rib clamp LBL 0106 Rev.... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Fourth Dimension Spine Conf... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 584 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Fourth Dimension Spine GmbH 
Zaslal: 2.3.2012 14:50:45
platba
Príloha: application/pdf 324.pdf