[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

314
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Benoist Girard (Katarína Kylianová)
XC1.9
P71255
3712000314
Právoplatný
29.2.2012 17:22:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SUKL_kody_doklad_pridelenie... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XC19_Stryker_ABGII_Trident_... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
text/dali XC19_a_A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XC19_Stryker_ABGII_Trident_... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf SUKL_registracia.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE86417.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_009.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC19_ABGII_9a.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf Prehlasenie_ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 839 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Kylianová - Benoist Girard 
Zaslal: 8.3.2012 9:16:56
Upraveny MER.
Autor: Katarína Kylianová - Benoist Girard 
Zaslal: 2.3.2012 11:02:28
Doklad o platbe.
Príloha: application/pdf platba_314.pdf