[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

3059
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
XH1.1, XH1.2, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P57541, P71215, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73822, P78943, P65907, P74199, P73831, P80776, P65906, P73830, P73823, P80775
4713003059
Právoplatný
26.6.2013 13:53:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_SZM_XH.docx Oznámenie o začatí konania 26.6.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.7.2013 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2555 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky