[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

299
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Howmedica Osteonics Corp. (Katarína Kylianová)
XC1.1
P71255
3712000299
Právoplatný
29.2.2012 18:56:44
29.2.2012 21:04:06
Dôvod späť vzatia Uprava SUKL kodov.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SUKL_kody_doklad_pridelenie... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XC11_Stryker_Exeter_b.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
text/dali XC11_b_A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XC 11_MER_Stryker_Exeter_b.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC11_V40_1b.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC_11_Cement_1b.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf Prehlasenie_ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf SUKL_registracia.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE545074.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE85139.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE92977.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_028.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf TF_023.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_004.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6159 S R_STOP application/pdf 299_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky