[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

297
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Howmedica Osteonics Corp. (Katarína Kylianová)
XC1.14
P71255
3712000297
Právoplatný
29.2.2012 18:39:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SUKL_kody_doklad_pridelenie... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XC114_Stryker_Res_Mod_Tride... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
text/dali XC114_A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XC114_MER_Stryker_Res_Mod_T... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC114_Trident Alumina_14.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC114_Trident ceramic_14.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC114_Trident_14.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC114_V40_14.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf Prehlasenie_ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf SUKL_registracia.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE543323.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE509982.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE526088.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE545074.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE514410.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE537660.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_023.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_013.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_013_preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_028.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_016.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_020.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 776 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Kylianová - Howmedica Osteonics Corp. 
Zaslal: 8.3.2012 9:20:21
Upraveny MER.
Autor: Katarína Kylianová - Howmedica Osteonics Corp. 
Zaslal: 2.3.2012 10:50:18
Doklad o platbe.
Príloha: application/pdf platba_297.pdf