[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2922
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Promedon S.A. (Hana Kedrová)
XI1.1
P89127
4713002922
Právoplatný
14.6.2013 14:44:49
18.6.2013 12:12:21
Dôvod späť vzatia Oprava formuláře.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_zadost Vantris.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/msword MER_rozbor_Vantris SVK.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
image/jpeg Vantris.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/msword sukl registr 3.doc Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/msword VANTRIS manuál SVK.doc Iná príloha 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/pdf ce mark 1.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/pdf ce mark 2.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/pdf ce mark 3.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/pdf CE MARK 4.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/pdf CE MARK 5.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/pdf DEC CONF A.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
application/pdf DEC CONF B.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
image/jpeg Ftalaly.jpg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 14.6.2013 Podpis Hana Kedrová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3124 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky