[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

290
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Biotronik Slovensko s.r.o. (Ing. Andrea Bebjaková)
XB2.2
P73365
3712000290
Fikcia
28.2.2012 12:44:17
28.2.2012 17:09:21
Dôvod späť vzatia Uvedený návrh žiadame vziať späť z dôvodu opravy , a to nesprávneho zaradenia.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP S.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf VOZ Talos.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf SUKL kod T.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Obrázok Tall.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie výrobcu Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Talos.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_žiadost TS.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky