[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2898
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Xomed, Inc. (Pavol Lepey)
XD14.1
P84135
4713002898
Právoplatný
11.6.2013 19:12:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled NIM-Eclipse - MEP pre zákla... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
text/dali NIM-Eclipse - MEP pre zákla... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NIM-Eclipse - MEP pre zákla... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf CE_41314664_plat 27 09 2014... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DoC_NIM ECLIPSE_XOMED_prekl... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DoC_NIM SPINE A311_MSB_prek... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DoC_NIM SPINE_XOMED_preklad... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL_NIM Eclipse.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
image/jpeg NIM Xomed_zobrazenie.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Ftaláty_Medtronic Inc..PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Axon and Medtronic relation... Iná príloha 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/msword NIM Eclipse_User Manual.doc Iná príloha 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf 4713002898.pdf Iná príloha 11.6.2013 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 4116 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S06379-OKCLP-20... 15.7.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 6.3.2014 14:29:16
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 2898. Termín: 17.3.2014 Čas: 8.30 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava