[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2884
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Occlutech Tibbi Urunler San. Ve Tic. Ltd. Sti. (Ing. Babeta Čirčová)
XB6.14
P91275
4713002884
Právoplatný
7.6.2013 11:53:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf EC Cert Quality Assurance N... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/pdf EC Design Examin Rc 51322_2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/pdf Vyhlasenie o zhode PDA_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/pdf Vystup SUKL Occlutech Tur 2... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/pdf Prehlasenie ftalaty SK.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/pdf Prehlasenie ceny PDA_SK_En.pdf Iná príloha 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/pdf Navod na pouz Occl PDA_SK.pdf Iná príloha 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/pdf Label template_PDA_CE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 5.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Oc... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 7.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 7.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ZP_Occlutech_PDA... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 7.6.2013 Podpis Ing. Babeta Čirčová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2724 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Babeta Čirčová - Occlutech Tibbi Urunler San. Ve Tic. Ltd. Sti. 
Zaslal: 7.6.2013 14:15:16
Prikladáme doklad o úhrade
Príloha: application/pdf 230,- MZSR.pdf