[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

288
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
XL 1.2
A86755, A86762, A88650, A88123
3712000288
Právoplatný
28.2.2012 15:09:56
29.2.2012 15:12:22
Dôvod späť vzatia oprava dokumentov
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Souprava VivanoMed - techni... Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf VivanoTec port - technické ... Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Y-conector - technické list... Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf kanystr - technické listy S... Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf navod FOAM KIT.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf navod port.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf navod Y conector.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf navod canister.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftaláty - A 86755.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftaláty - A 86762.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftaláty - A 88650.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftaláty - A 88123.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf A 86755 - graf. návrh set L... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf A 86762 - graf. navrh - zob... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf A 88650 - graf. návrh Y con... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf A 88123 - graf. návrh Port.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf ŠUKL A86755.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf ŠUKL A86762.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf ŠUKL A88650.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf ŠUKL A88123.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf doklad ZP Vivanomed.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf VivanoTec Formulář.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf VivanoTec Príloha.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf výrobky registrace.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf príloha.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf EC Certifikát_IIa,IIb_sk.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf prohlálšení o shodě IIa,IIb... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf certifikat I ste._sk.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Prohlášení o shodě tř. I st... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A86755 - A1SZMN_novy riadok... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1SZMN - A86755.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6189 S R_STOP application/pdf 288_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky