[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2856
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medos-Medizintechnik AG (Alena Rusnáková)
XB7.3
P60367, P83263, P60370
4713002856
Právoplatný
25.6.2013 9:15:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ftalaty Medos.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Prospekt Medos HILITE 800 a... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ŠUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Prospekt Medos HILITE 2800 ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO Medos.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf DoC of PBOxy-QDE0O.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf DOC oxyg..pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf CE typovy k 3. triede MEH2C... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Navod H 800LT a 1000.pdf Iná príloha 7.6.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Medos HILITE 800 LT a 1000.... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 21.6.2013 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 21.6.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP Hilite 800LT, Hili... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.6.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf biznis banking_62.pdf Iná príloha 25.6.2013 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2722 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky